Společenství subjektů, které chtějí a mohou ovlivňovat úroveň dopravní bezpečnosti. Jakýkoliv počet mrtvých nebo vážně zraněných je na českých silnicích nepřípustný. Selhání jedince je selháním celého systému.

Partneři Platformy VIZE 0 se rozhodli vzájemně spolupracovat a koordinovat své individuální projekty, sdílet informace, zkušenosti a metodiky s cílem k systémovým a koncepčním změnám v oblasti dopravní bezpečnosti.

Věříme, že zvyšování úrovně dopravní bezpečnosti mohou být nápomocny subjekty zastupující veřejný sektor, stejně jako komerční a neziskové organizace. Protože společným cílem nás všech je VIZE 0.

VIZE

Naší vizí je 0 mrtvých a těžce zraněných na českých silnicích. Hlásíme se k švédské filosofii VIZE 0.

MISE

Našim cílem je zvyšovat úroveň bezpečnosti na českých silnicích a připravovat se na nadcházející společenské a technologické výzvy.

HODNOTY

Každý lidský život je pro nás nejvyšší hodnotou. Etika a odpovědnost jsou pro nás samozřejmostí.

Hlavní tváře projektu Neriskuj krk

Bc. Roman Budský BA (Hon), MBA
předseda expertní rady

Roman Budský zahájil svou profesní kariéru v roce 1984 jako učitel autoškoly. Na začátku devadesátých let založil svou vlastní autoškolu, současně pravidelně usedal za volant dálkových autobusů brázdících celý evropský kontinent. Měl tak jedinečnou příležitost seznámit se nejen s motoristickým světem, ale také s kulturou chování řidičů daleko za našimi hranicemi. To pak zhodnotil, společně se širokými teoretickými znalostmi, při tvorbě tří
projektů pro potřeby Ministerstva dopravy zaměřených na navržení nového systému vzdělávání a přezkušování nových řidičů i zkušených profesionálů. V letech 2012-2014 byl šéfem BESIP, v současnosti pracuje jako předseda expertní rady Platformy VIZE 0. Je autorem 25 publikací a několika stovek odborných článků.

Ing. Libor Budina
tajemník

V současnosti zodpovídá za koordinaci projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu na národní i mezinárodní úrovni ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou federací i motocyklovou federací (FIA a FIM). Před rokem 2017 působil ve společnosti DEKRA CZ a.s., jako vedoucí střediska bezpečné jízdy a zpracovával znalecké posudky v oblasti dopravy. Jsou mu tedy blízká témata týkající se prevence, vzdělávání řidičů a legislativy v dopravě.